Sök

Demokratifika

Demokratifika är en informell form av medborgardialog som startades av praktikanter på kommunstyrelseförvaltningen sommaren 2019. Resultatet var så lyckat att Demokratiberedningen valt att fortsätta föra dialog på liknande sätt.

Demokratifika är tänkt som en av flera politiska plattformar för kommuninvårnarnas engagemang i samhället. Statistik visar att det i dag inte är lika vanligt som tidigare att enskilda invånare väljer att engagera sig aktivt i partipolitiken eller i andra traditionellt demokratiska arenor för att uttrycka sina åsikter på. Däremot är invånarna i större utsträckning än förr engagerade i enskilda politiska sakfrågor via exempelvis sociala medier och andra nätverk.


Delta och diskutera frågor

Kom, delta i diskussionen med andra engagerade personer. Vi träffas för demokratifika på onsdagar, en gång i månaden. Inom kort presenteras höstens datum.

Foto: Mike Renpening

Gislaveds kommun

Följ våra sociala medier:

Besök vår Facebook Besök vår Instagram Besök vår Youtube
Glashuset