Sök

Folk och Kultur och Gislaved

Folk och Kultur och Gislaved samarbetar för att skapa lokal kulturpolitisk mötesplats

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hålls digitalt 2021. För den som befinner sig i Gislaved kommer det ändå finnas möjlighet att mötas fysiskt i anslutning till konventet. I Glashuset kommer ett satellitkonvent hållas inom ramarna för Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Syftet är att skapa inspiration, dialog och nya möten kring kulturens roll i samhällsutvecklingen. Den lokala mötesplatsen är ett resultat av ett samarbete mellan Folk och Kultur och Gislaveds kommun.

Under 2021 genomförs Folk och Kultur digitalt. Trots att pandemin begränsar möjligheten till fysiska interaktioner, går det att skapa utrymme för mellanmänskliga möten i anslutning till det digitala formatet. Det går även att ytterligare förstärka det lokala perspektivet kopplat till den tvärsektoriella och nationella plattformen. Detta har varit utgångspunkten för den dialog mellan Gislaveds kommun och Folk och Kultur som nu mynnat ut i ett nytt format, nämligen ett satellitkonvent. Den gemensamma strävan att lyfta konstens och kulturens betydelse i samhälls-och demokratiutvecklingen har varit en drivande kraft i samarbetet. Nu inleds ett arbete med att tillsammans skapa en arena där representanter från både kultur, näringsliv och civilsamhälle i Gislaved kan inspireras och tillsammans blicka framåt.

– Vi hoppas att med det här konceptet kunna bidra till att synliggöra den mångfacetterade kultur som skapas i hela landet, säger Magnus Jonsson, kulturchef Gislaveds kommun.

Formatet satellitkonvent kommer även erbjudas till andra kommuner och platser runt om i landet, för de som likt Gislaved vill skapa en plats för inspiration och möten kring svensk kulturpolitik i samband med Folk och Kultur 2021.

– Gislaved har verkligen inspirerat oss genom att bidra med nya perspektiv, idéer och möjligheter. De kom till oss med ett spännande koncept och har låtit oss se konventet med nya ögon. För oss kändes det naturligt att ingå detta partnerskap, särskilt med tanke på att deras värdegrund och vision ligger väldig nära vår egen. Jag ser med spänning fram emot att inleda samarbetet och att sedan ta del av slutresultatet i februari, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Gislaveds kommun kommer även bidra med programinnehåll under Folk och Kultur 2021. Detta i form av ett livesänt panelsamtal. Under samtalet kommer representanter från civilsamhälle, kultur och hållbarhet mötas för att diskutera kulturens betydelse i samhället utifrån ett bredare perspektiv. Samtalet kommer utgå från de konkreta mål som genomsyrar Gislaveds verksamheter och arbete.

Gislaveds kommun

Följ våra sociala medier:

Besök vår Facebook Besök vår Instagram Besök vår Youtube
Glashuset