Sök

Kultur i skolan

Kultur i skolan/Skapande skola är en del av kulturavdelningens kultur- pedagogiska verksamhet där Kulturplatån står för samordningen av verksamheten i samarbete med BUF. Samarbetet möjliggör att alla barn och unga i grundskolans samtliga årskurser erbjuds ett professionellt utbud av olika kulturmöten.

Hos Kulturplatån ligger uppdraget att göra ett urval, sammanställa en utbudskatalog, presentera denna till skolornas kulturombud som i sin tur tar det med sig till klasserna som röstar. Kulturplatån bokar valda föreställningar, workshops, konserter, författarbesök, schemalägger klasserna och genomför arrangemanget.

Fördelningsfönster för Kultur i skolan/Skapande skola

Fördelningsfönster för Kultur i skolan och Skapande skola

 

Kontakt

Cecilia Fransila, kultursamordnare

Cristhian Torres Diaz, film-och fotopedagog

Gislaveds kommun

Följ våra sociala medier:

Besök vår Facebook Besök vår Instagram Besök vår Youtube
Glashuset